Bảng giá Hosting SSD tốc độ cao giá rẻ

Bảng giá hosting SSD luôn được công ty chúng tôi cập nhật mới nhất. Hosting ổ cứng SSD băng thông không giới hạn luôn đảm bảo vận hành website quý khách hàng 24/24 liên tục. Đăng ký hosting SEO tốc độ cao giá rẻ ngay hôm nay.

 • bảng giá hosting

  Start

  SSD NVME 
  1.5 GB
  Băng thông  Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL 1
  Park/ 1 /0
  SSL 
  Free
  Control Panel Direct Admin/Plesk
  38.000đ
  x 12 tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • bảng giá hosting

  Startup

  SSD NVME 
  2 GB
  Băng thông  Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL 2
  Park/ Unlimited /0
  SSL 
  Free
  Control Panel Direct Admin/Plesk
  55.000đ
  x 12 tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • bảng giá hosting

  Cá Nhân

  SSD NVME 
  3 GB
  Băng thông  Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL 2
  Park/ Unlimited /1
  SSL 
  Free
  Control Panel Cpanel/Plesk
  76.000đ
  x 12 tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • bảng giá hosting

  Cá Nhân ++

  SSD NVME 
  4 GB
  Băng thông 
  Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL 3
  Park/ Unlimited /1
  SSL 
  Free
  Control Panel Cpanel/Plesk
  93.000đ
  x 12 tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • bảng giá hosting

  Bán Chuyên Nghiệp

  SSD NVME 
  6 GB
  Băng thông 
  Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL 6
  Park/ Unlimited /2
  SSL 
  Free
  Control Panel Cpanel/Plesk
  142.000đ
  x 12 tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  best seller
  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • bảng giá hosting

  Chuyên Nghiệp

  SSD NVME 
  10 GB
  Băng thông 
  Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL 9
  Park/ Unlimited /3
  SSL 
  Free
  Control Panel Cpanel/Plesk
  230.000đ
  x 12 tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • bảng giá hosting

  Doanh Nghiệp

  SSD NVME 
  20 GB
  Băng thông 
  Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL 15
  Park/ Unlimited /6
  SSL 
  Free
  Control Panel Cpanel/Plesk
  409.000đ
  x 12 tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • bảng giá hosting

  Thương Mại Điện Tử

  SSD NVME 
  30 GB
  Băng thông 
  Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  Database SQL 20
  Park/ Unlimited /8
  SSL 
  Free
  Control Panel Cpanel/Plesk
  483.000đ
  x 12 tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
* Giá chưa gồm 10% VAT
 • Start

  Dung lượng 1.5 GB
  Băng thông 20 GB
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 1
  MSSQL Server 0
  Park/ 1 /0
  38.000đ
  tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • Startup

  Dung lượng 2 GB
  Băng thông 40 GB
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 1
  MSSQL Server 1
  Park/ Unlimited /0
  55.000đ
  tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • Cá Nhân

  Dung lượng 3 GB
  Băng thông 70 GB
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 1
  MSSQL Server 1
  Park/ Unlimited /1
  FREE .COM|.NET
  76.000đ
  tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • Cá Nhân ++

  Dung lượng 4 GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 1
  MSSQL Server 2
  Park/ Unlimited /1
  FREE .COM|.NET
  93.000đ
  tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • Bán Chuyên Nghiệp

  Dung lượng 6 GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 4
  MSSQL Server 2
  Park/ Unlimited /2
  FREE .COM|.NET
  142.000đ
  tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  best seller
  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • Chuyên Nghiệp

  Dung lượng 10 GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 6
  MSSQL Server 3
  Park/ Unlimited /3
  FREE .COM|.NET
  230.000đ
  tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • Doanh Nghiệp

  Dung lượng 20 GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 11
  MSSQL Server 4
  Park/ Unlimited /6
  FREE .COM|.NET
  409.000đ
  tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
 • Thương Mại Điện Tử

  Dung lượng 30 GB
  Băng thông Unlimited
  Tài khoản FTP Unlimited
  My SQL 15
  MSSQL Server 5
  Park/ Unlimited /8
  FREE .COM|.NET
  483.000đ
  tháng
  Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Xem bảng so sánh dịch vụ
Giá chưa gồm VAT
Thông số Database MSSQL được áp dụng từ 03/05/2018

Bảng so sánh các gói giải pháp

Dịch vụ Hosting chuyên nghiệp tốc độ cao

Gói dịch vụ Start Startup Cá Nhân Cá Nhân ++ Bán Chuyên Nghiệp Chuyên Nghiệp Doanh Nghiệp Thương Mại Điện Tử
Dung lượng 1.5 GB 2 GB 3 GB 4 GB 6 GB 10 GB 20 GB 30 GB
Băng thông 20 GB 40 GB 70 GB Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Địa chỉ Email 10 20 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Tài khoản FTP Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
My SQL 1 2 2 3 6 9 15 20
Sub domain 5 10 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Addon Domain 0 0 1 1 2 3 6 8
Park Domain 1 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Đa phiên bản PHP
(PHP 5.x đến 8.0)
bảng giá hosting bảng giá hosting bảng giá hosting bảng giá hosting bảng giá hosting bảng giá hosting bảng giá hosting bảng giá hosting
ASP/ASP.NET bảng giá hosting bảng giá hosting bảng giá hosting bảng giá hosting bảng giá hosting bảng giá hosting bảng giá hosting bảng giá hosting
SSL Free Free Free Free Free Free Free Free
HTTP/3
Free Free Free Free Free Free Free Free
Net Framework 2.0 đến 4.8
Netcore 1.0 đến 3.1
MVC Tất cả phiên bản
Backup Hàng tuần
FREE .COM|.NET|
.SITE|.WEBSITE|.SPACE
+ SSL
FREE .COM|.NET|
.SITE|.WEBSITE|.SPACE
+ SSL
FREE .COM|.NET|
.SITE|.WEBSITE|.SPACE
+ SSL
FREE .COM|.NET|
.SITE|.WEBSITE|.SPACE
+ SSL
FREE .COM|.NET|
.SITE|.WEBSITE|.SPACE
+ SSL
FREE .COM|.NET|
.SITE|.WEBSITE|.SPACE
+ SSL
Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký Đăng Ký

Bảng so sánh các gói giải pháp

Sử dụng Windows có bản quyền đảm bảo chất lượng và an toàn cao nhất
Duy nhất chỉ có tại P.A Việt Nam

Đăng ký dịch vụ bổ sung

+
5G Bandwidth Extra
Mở rộng giải pháp th Extra thêm một người dùng
97.000đ x 3 tháng
97.000đ x 03 tháng
97.000đ x 06 tháng
97.000đ x 12 tháng
+
10G Bandwidth Extra
Mở rộng giải pháp dth Extra thêm một người dùng
187.900đ x 1 tháng
+
20G Bandwidth Extra
Mở rộng giải pháp dth Extra thêm một người dùng
300.100đ x 1 tháng
300.100đ x 01 tháng
300.100đ x 03 tháng
300.100đ x 06 tháng
+
Restore data for Hosting
Mở rộng giải pháp ta for Hosting thêm một người dùng
200.000đ = OneTime
+
01 Database SQL
Mở rộng giải pháp e SQL thêm một người dùng
10.000đ x 12 tháng
10.000đ x 03 tháng
10.000đ x 06 tháng
10.000đ x 12 tháng
*Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng trong tháng
Ý kiến khách hàng

Sau bao lần thiết kế Website tại các đơn vị khác không vừa ý vì không làm được chức năng đặt hàng và giao nhận hàng cho tôi. Tôi tìm đến VietWeb làm việc trực tiếp CEO VietWeb, tôi rất ưng ý vì bạn ấy rất nhiệt tình tư vấn cho tôi. Kỹ thuật VietWeb chăm sóc tôi rất tận tình làm website để tôi đi vào hoạt động trong 5 năm qua. Cảm ơn các bạn!

Mr Huy

Anh Huy - CEO DichVuGiaoHang

Tôi rất hài lòng về website vinanails.com. Anh giám đốc rất tâm huyết với nghề và kỹ thuật hỗ trợ tôi làm chức năng dự án khó đặt lịch làm nails, làm ứng dụng app Android và IOS tốt. Website của tôi giờ đã đi vào hoạt động và mang lại nhiều giá trị cho công ty của tôi. Tôi đã mở rộng chi nhánh và luôn nhờ công ty hỗ trợ để nâng cấp Website.

Mr Lâm

Mr Lâm - CEO VinaNails

Tôi cho nhân viên phụ trách làm việc với VietWeb, nhưng khá là ưng ý về tác phong làm việc của các bạn, rất chuẩn tiến độ KPI như bên Nhật. Các bạn kỹ thuật support cho nhân sự bên tôi nhiệt tình từ nâng cấp chức năng hướng dẫn cho nhân sự khi tôi thay đổi nhân sự phụ trách. Tôi công nhận rằng đây là một công ty uy tín để cho tôi hợp tác.

Mr Việt

Mr Việt - CEO Tập đoàn Goovet

Tôi cảm nhận được website mình phát triển sau khi VietWeb thiết kế và SEO website lên top Google cho tôi, công việc kinh doanh của tôi dần ổn định và phát triển hơn ngày trước. Trên internet có rất nhiều công ty thiết kế website, nhưng tôi thực sự đánh giá cao về công ty bạn vì sự chuyên nghiệp và mang lại giá trị cho khách hàng.

Mr Việt

Mr Hoàng - CEO Biến tần HDETECH

Tôi rất hài lòng về website vinanails.com. Anh giám đốc rất tâm huyết với nghề và kỹ thuật hỗ trợ tôi làm chức năng dự án khó đặt lịch làm nails, làm ứng dụng app Android và IOS tốt. Website của tôi giờ đã đi vào hoạt động và mang lại nhiều giá trị cho công ty của tôi. Tôi đã mở rộng chi nhánh và luôn nhờ công ty hỗ trợ để nâng cấp Website.

Mr Lâm

Mr Lâm - CEO VinaNails

Tôi cho nhân viên phụ trách làm việc với VietWeb, nhưng khá là ưng ý về tác phong làm việc của các bạn, rất chuẩn tiến độ KPI như bên Nhật. Các bạn kỹ thuật support cho nhân sự bên tôi nhiệt tình từ nâng cấp chức năng hướng dẫn cho nhân sự khi tôi thay đổi nhân sự phụ trách. Tôi công nhận rằng đây là một công ty uy tín để cho tôi hợp tác.

Mr Việt

Mr Việt - CEO Tập đoàn Goovet

Zalo Call/Chat: 0915 406 986 (24/7)