Thiết kế Web đồng hồ treo tường - donghotuandat.vn

Thiết kế Web đồng hồ treo tường - donghotuandat.vn

Thiết kế Web đồng hồ treo tường. Thiết kế website donghotuandat.vn chuyên nghiệp, uy tín, đạt chuẩn SEO Google theo SEOquake tại VietWeb, tối ưu tốc độ load web giúp tăng trải nghiệm duyệt website donghotuandat.vn chuẩn SEO theo công cụ tìm kiếm.

Thiết kế Web đồng hồ treo tường - iclock.vn

Thiết kế Web đồng hồ treo tường - iclock.vn

Thiết kế Web đồng hồ treo tường. Thiết kế website iclock.vn chuyên nghiệp, uy tín, đạt chuẩn SEO Google theo SEOquake tại VietWeb, tối ưu tốc độ load web giúp tăng trải nghiệm duyệt website iclock.vn chuẩn SEO theo công cụ tìm kiếm.

Thiết kế Web đồng hồ treo tường - kashiclock.com.vn

Thiết kế Web đồng hồ treo tường - kashiclock.com.vn

Thiết kế Web đồng hồ treo tường. Thiết kế website kashiclock.com.vn chuyên nghiệp, uy tín, đạt chuẩn SEO Google theo SEOquake tại VietWeb, tối ưu tốc độ load web giúp tăng trải nghiệm duyệt website kashiclock.com.vn chuẩn SEO theo công cụ tìm kiếm.

Thiết kế Web đồng hồ treo tường - donghociti.com

Thiết kế Web đồng hồ treo tường - donghociti.com

Thiết kế Web đồng hồ treo tường. Thiết kế website donghociti.com chuyên nghiệp, uy tín, đạt chuẩn SEO Google theo SEOquake tại VietWeb, tối ưu tốc độ load web giúp tăng trải nghiệm duyệt website donghociti.com chuẩn SEO theo công cụ tìm kiếm.

Thiết kế Website Web đồng hồ treo tường - donghominhtuongcomvn

Thiết kế Website Web đồng hồ treo tường - donghominhtuongcomvn

Công ty VietWeb thiết kế website Web đồng hồ treo tường donghominhtuongcomvn chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website Web đồng hồ treo tường tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website Web đồng hồ treo tường donghominhtuongcomvn

Thiết kế Website Web đồng hồ treo tường - tuongxinhcomvn

Thiết kế Website Web đồng hồ treo tường - tuongxinhcomvn

Công ty VietWeb thiết kế website Web đồng hồ treo tường tuongxinhcomvn chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website Web đồng hồ treo tường tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website Web đồng hồ treo tường tuongxinhcomvn

Thiết kế Website Web đồng hồ treo tường - minhauthenticcom

Thiết kế Website Web đồng hồ treo tường - minhauthenticcom

Công ty VietWeb thiết kế website Web đồng hồ treo tường minhauthenticcom chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website Web đồng hồ treo tường tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website Web đồng hồ treo tường minhauthenticcom

Thiết kế Website Web đồng hồ treo tường - kashiclockcomvn

Thiết kế Website Web đồng hồ treo tường - kashiclockcomvn

Công ty VietWeb thiết kế website Web đồng hồ treo tường kashiclockcomvn chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website Web đồng hồ treo tường tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website Web đồng hồ treo tường kashiclockcomvn

Thiết kế Website Web đồng hồ treo tường - shousevn

Thiết kế Website Web đồng hồ treo tường - shousevn

Công ty VietWeb thiết kế website Web đồng hồ treo tường shousevn chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website Web đồng hồ treo tường tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website Web đồng hồ treo tường shousevn

Thiết kế Website Web đồng hồ treo tường - wwwdongholuxuryvn

Thiết kế Website Web đồng hồ treo tường - wwwdongholuxuryvn

Công ty VietWeb thiết kế website Web đồng hồ treo tường wwwdongholuxuryvn chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website Web đồng hồ treo tường tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website Web đồng hồ treo tường wwwdongholuxuryvn

Thiết kế Website Web đồng hồ treo tường - gallevn

Thiết kế Website Web đồng hồ treo tường - gallevn

Công ty VietWeb thiết kế website Web đồng hồ treo tường gallevn chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website Web đồng hồ treo tường tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website Web đồng hồ treo tường gallevn

Thiết kế Website Web đồng hồ treo tường - jyskvn

Thiết kế Website Web đồng hồ treo tường - jyskvn

Công ty VietWeb thiết kế website Web đồng hồ treo tường jyskvn chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website Web đồng hồ treo tường tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website Web đồng hồ treo tường jyskvn

Thiết kế Website Web đồng hồ treo tường - donghotreotuongdepcom

Thiết kế Website Web đồng hồ treo tường - donghotreotuongdepcom

Công ty VietWeb thiết kế website Web đồng hồ treo tường donghotreotuongdepcom chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website Web đồng hồ treo tường tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website Web đồng hồ treo tường donghotreotuongdepcom

Thiết kế Website Web đồng hồ treo tường - bisavn

Thiết kế Website Web đồng hồ treo tường - bisavn

Công ty VietWeb thiết kế website Web đồng hồ treo tường bisavn chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website Web đồng hồ treo tường tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website Web đồng hồ treo tường bisavn

Thiết kế Website Web đồng hồ treo tường - oceandecorvn

Thiết kế Website Web đồng hồ treo tường - oceandecorvn

Công ty VietWeb thiết kế website Web đồng hồ treo tường oceandecorvn chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website Web đồng hồ treo tường tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website Web đồng hồ treo tường oceandecorvn

Thiết kế Website Web đồng hồ treo tường - donghocomvn

Thiết kế Website Web đồng hồ treo tường - donghocomvn

Công ty VietWeb thiết kế website Web đồng hồ treo tường donghocomvn chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website Web đồng hồ treo tường tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website Web đồng hồ treo tường donghocomvn

Thiết kế Website Web đồng hồ treo tường - topwatchvn

Thiết kế Website Web đồng hồ treo tường - topwatchvn

Công ty VietWeb thiết kế website Web đồng hồ treo tường topwatchvn chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website Web đồng hồ treo tường tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website Web đồng hồ treo tường topwatchvn

Thiết kế Website Web đồng hồ treo tường - halinhdecorcom

Thiết kế Website Web đồng hồ treo tường - halinhdecorcom

Công ty VietWeb thiết kế website Web đồng hồ treo tường halinhdecorcom chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website Web đồng hồ treo tường tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website Web đồng hồ treo tường halinhdecorcom

Thiết kế Website Web đồng hồ treo tường - muadonghocuvn

Thiết kế Website Web đồng hồ treo tường - muadonghocuvn

Công ty VietWeb thiết kế website Web đồng hồ treo tường muadonghocuvn chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website Web đồng hồ treo tường tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website Web đồng hồ treo tường muadonghocuvn

Thiết kế Website Web đồng hồ treo tường - goldsungpscom

Thiết kế Website Web đồng hồ treo tường - goldsungpscom

Công ty VietWeb thiết kế website Web đồng hồ treo tường goldsungpscom chuẩn SEO Google theo Seoquake. Thiết kế website Web đồng hồ treo tường tối ưu với các bộ máy tìm kiếm, tối ưu tốc độ load, website chuẩn UI - UX giúp tăng trải nghiệm người dùng lướt website Web đồng hồ treo tường goldsungpscom


Bạn đang cần tìm hiểu về thiết kế web đồng hồ treo tường như thế nào cho chuyên nghiệp, để mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhất trong thời buổi kinh doanh online cạnh tranh từng ngày, từng giờ như hiện nay. Hãy cùng Việt Web tìm hiểu làm sao để xây dựng web đồng hồ treo tường chuyên nghiệp, tối ưu mang lại hiệu quả kinh doanh, cạnh tranh với đối thủ cùng nghành web đồng hồ treo tường ở bài viết dưới đây!

thiết kế website

Mục lục bài viết - Thiết kế web đồng hồ treo tường [HIỆN]

1 - Như thế nào là một web đồng hồ treo tường chuyên nghiệp, hiệu quả?

Để một web đồng hồ treo tường có thể được đánh giá là chuyên nghiệp thì web đồng hồ treo tường cần phải đáp ứng được những tiêu chí sau:

 • Giao diện của web đồng hồ treo tường tối ưu, hình ảnh, màu sắc nổi bật, thu hút được người dùng cũng như tạo được niềm tin cho người xem. Bên cạnh đó, web đồng hồ treo tường cũng phải có giao diện chuẩn, tương thích với hầu hết các trình duyệt web phổ biến (chrome, cốc cốc, firefox…) và thiết bị di động (máy tính bảng, điện thoại thông minh…)
 • web đồng hồ treo tường phải có bố cục hợp lý, trình bày được đầy đủ thông tin cần cung cấp và không được rườm rà, dư thừa. Bên cạnh đó, web đồng hồ treo tường cũng phải đảm bảo cung cấp được thông tin phù hợp với nhu cầu người dùng mà doanh nghiệp hướng tới.
 • web đồng hồ treo tường phải luôn luôn đảm bảo được thời gian vận hành, hoạt động thường xuyên và hạn chế tối đa thời gian ngắt quãng.
 • Thời gian tải trang được coi là tiêu chí quan trọng nhất. Theo thống kê, bất kì người dùng nào đều không đủ kiên nhẫn chờ đợi một web đồng hồ treo tường tải trang quá 3 giây. Vì vậy, tốc độ tải trang nhỏ hơn 3 giây là tốt nhất.
 • Việc truyền tải, cung cấp thông tin, dịch vụ, giới thiệu doanh nghiệp cần phải được thể hiện một cách đầy đủ và rõ ràng, giúp người dùng có thể dễ dàng hiểu được thông tin mà doanh nghiệp muốn cung cấp.
 • Các chức năng của web đồng hồ treo tường phải dễ dàng sử dụng, tiện lợi và đem đến sự thoải mái cho người dùng. Nên hướng tới tới sự tinh tế, đơn giản, tập trung vào những nhu cầu cần thiết và tránh các thủ tục rườm rà, không phù hợp với người dùng khó tính và thiếu kiên nhẫn.
 • Để tăng tỉ lệ chuyển đổi thì web đồng hồ treo tường cần phải có sự tương tác cao và thu hút, giữ chân được người dùng ở trên web đồng hồ treo tường lâu hơn. Từ đó giúp doanh nghiệp có được những nguồn khách hàng tiềm năng.
 • Website không được có những lỗi có thể dễ dàng nhìn ra được hoặc lỗi đó chỉ là một lỗi rất nhỏ, không ảnh hưởng đến sự vận hành của web đồng hồ treo tường và có thể bỏ qua được.
 • Tiêu chí đánh giá cuối cùng đó là mọi web đồng hồ treo tường đều phải là một công cụ đắc lực, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian và công sức và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.

 

bố cục thiết kế web đồng hồ treo tường

2 - Tại sao doanh nghiệp cần phải thiết kế web đồng hồ treo tường chuyên nghiệp?

Website mang lại sự tiện lợi và rất nhiều lợi do đó doanh nghiệp nào cũng nên sở hữu một web đồng hồ treo tường chuyên nghiệp. Hiện nay, web đồng hồ treo tường rất phù hợp với nhu cầu sử dụng và tìm kiếm thông tin trên mạng của đại đa số người dùng internet. Không những thế web đồng hồ treo tường còn giúp mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với chi phí rất thấp. Bộ mặt của công ty, truyền thông đến với khách hàng một cách hiệu quả công ty hoạt động 24/24 mở rộng phạm vi hoạt động


Sau đây là những lý do mà doanh nghiệp cần phải sở hữu một web đồng hồ treo tường chuyên nghiệp:

 • Tạo sự hiện diện trên mạng, hình ảnh chuyên nghiệp, nâng cao cơ hội tiếp cận với khách hàng không chỉ trong nước mà cả quốc tế.
 • Website giúp giới thiệu sản phẩm, dịch vụ một cách sinh động, trực quan và mang tính tương tác cao. Khách hàng sẽ thực sự bị thuyết phục với hình thức giới thiệu này.
 • Website là công cụ hiệu quả để thực hiện các chiến dịch PR, Marketing và tạo cơ hội để bán sản phẩm hàng hóa một cách chuyên nghiệp mà không tốn nhiều chi phí.
 • Không chỉ bán hàng, web đồng hồ treo tường còn là công cụ để chăm sóc khách hàng 24/24. Thông qua web đồng hồ treo tường, bạn cũng có thể thực hiện các cuộc khảo sát ý kiến và từ đó có được những thông tin quý báu để có thể cải thiện chất lượng phục vụ của mình.
 • Website có thể được coi là bộ mặt của mọi doanh nghiệp bởi nó phản ánh đầy đủ thông tin, sản phẩm cùng đặc điểm của doanh nghiệp. Thông qua web đồng hồ treo tường, khách hàng có thể cập nhật được tất cả mọi thông tin mà bạn mong muốn truyền tải đến khách hàng. Bên cạnh đó, phong cách ấn tượng cũng sẽ tạo nên dấu ấn của riêng bạn trong lòng khách hàng, giúp doanh nghiệp trở nên tin cậy và uy tín.
 • Website là công cụ cạnh tranh tối ưu, giúp khẳng định thương hiệu trên thị trường. Khi web đồng hồ treo tường của bạn tốt và chuyên nghiệp hơn đối thủ thì chắc chắn khách hàng sẽ đến với bạn trước.

 

3 - Thiết kế web đồng hồ treo tường là gì?

 • Thiết kế web đồng hồ treo tường hoặc lập trình web đồng hồ treo tường được hiểu một cách đơn giản là công việc tạo một trang thông tin cho các cá nhân, công ty, doanh nghiệp hay tổ chức để phục vụ cho mục đích như giới thiệu, cập nhật thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm, hoạt động cũng như tin tức, chia sẻ bí quyết…
 • Một web đồng hồ treo tường tốt là phải dễ sử dụng, đẹp mắt và phù hợp với nhóm người dùng mà doanh nghiệp muốn hướng tới. Xu hướng thiết kế web đồng hồ treo tường hiện nay đều hướng tới sự đơn giản nhưng vẫn phải đảm bảo giữ được sự tinh tế, thu hút người dùng. Từ đó, giúp doanh nghiệp khẳng định thương hiệu, sự chuyên nghiệp và uy tín.

thiết kế web đồng hồ treo tường là gì?

 

4 - Các đầu việc khi thiết kế web đồng hồ treo tường?

4.1 - Bước 1: Xác định mục đích của web đồng hồ treo tường để làm gì?

 • Website dạng giới thiệu công ty, doanh nghiệp
 • Website giới thiệu sản phẩm, dịch vụ
 • Website bán hàng có giỏ hàng và đặt hàng trực tuyến
 • Website thương mại điện tử dạng sàn giao dịch
 • Website chuyên biệt: web xổ số, web phong thủy, web bóng đá…
 • Các loại hình web đồng hồ treo tường khác theo yêu cầu

mục đích thiết kế web đồng hồ treo tường là gì


4.2 - Bước 2: Lập ra danh sách các tiêu chí bắt buộc của trang web đồng hồ treo tường.

 • Lựa chọn khung giao diện web đồng hồ treo tường phù hợp (chọn mẫu giao diện hoặc lên ý tưởng thiết kế)
 • Các chức năng chính mà web đồng hồ treo tường cần có như tin tức, sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán trực tuyến…
 • Số lượng đầu mục của web đồng hồ treo tường
 • Dung lượng lưu trữ của trang web đồng hồ treo tường. Với những trang web đồng hồ treo tường sử dụng những hình ảnh có độ phân giải cao hay thể hiện nội dung bằng video thì sẽ cần dung lượng lưu trữ cao.
 • Tích hợp các tính năng như: nhận xét, đánh giá của khách hàng, form đăng ký trực tuyến, form tham khảo ý kiến, công cụ chat trực tuyến…
 • Đảm bảo liên kết web đồng hồ treo tường với các trang mạng xã hội.
 • Trình phát video, âm thanh, slide hiệu ứng…
 • Giỏ mua hàng và mua hàng, thanh toán trực tuyến.
 • Hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn dịch vụ, thanh toán.
 • Tối ưu hóa, thân thiện cho thiết bị di động.
 • Thao tác dễ dàng như cập nhật, chỉnh sửa, xóa nội dung.

tiêu chí đánh giá web đồng hồ treo tường là gì?


4.3 - Bước 3: Tìm hiểu thông tin và lựa chọn một công ty thiết kế web đồng hồ treo tường chuyên nghiệp.

 • Công ty thiết kế web đồng hồ treo tường chuyên nghiệp phải có những tiêu chí sau
 • Thông tin địa chỉ liên hệ… rõ ràng
 • Thương hiệu công ty phải có trên top gg
 • Quy trình thiết kế web đồng hồ treo tường chuẩn, chuyên nghiệp, hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ và có các chính sách hậu mãi tốt. Ngoài ra công ty đó có thể có đội ngũ marketing truyền thông, quảng bá cho web đồng hồ treo tường của bạn

top 10 công ty thiết kế web đồng hồ treo tường chuyên nghiệp


4.4 - Bước 4: Lựa chọn một công ty hosting uy tín. Thường thì các công ty thiết kế web đồng hồ treo tường sẽ có cả dịch vụ hosting.

 • Phương án 1: bạn có thể chọn sử dụng hosting của ngay công ty thiết kế web đồng hồ treo tường. Khi chọn công ty này bạn có thể được hỗ trợ một cách tốt hơn
 • Phương án 2: bạn có thể lên gg tìm hiểu về các công ty uy tín, xem các đánh giá về đơn vị đó để lựa chọn cho phù hợp

4.5 - Bước 5: Chọn và đăng ký một tên miền cho web đồng hồ treo tường của bạn.

 • Lựa chọn tên miền là một yếu tố vô cùng quan trọng. một tên miền hay sẽ giúp cho công ty bạn phát triển một cách bền vững. có 3 cách để lựa chọn tên miền cho phù hợp
 • Chọn tên miền theo thương hiệu của công ty
 • Chọn tên miền theo sản phẩm dịch vụ
 • Kết hợp cả thuong hiệu và sản phẩm

4.6 - Bước 6: Xác định những nội dung sẽ đưa lên web đồng hồ treo tường. Phải đảm bảo web đồng hồ treo tường thể hiện thông tin liên hệ của doanh nghiệp bạn.

 • Nội dung về sản phẩm dịch vụ mà công ty bạn đang cung cấp
 • Đưa lên giới thiệu về công ty của bạn
 • Đưa lên thông tin đánh giá cơ bản, sự khác biệt về công ty của bạn
 • Bài viết chia sẻ kinh nghiệm

 

5 - Những điều bạn cần biết về thiết kế web đồng hồ treo tường?

5.1 - Về phần thiết kế trang web đồng hồ treo tường

 • Thiết kế theo mẫu hoặc theo ý tưởng về một khuôn mẫu thống nhất cho web đồng hồ treo tường và màu sắc, giao diện, phông chữ khi sử dụng để thiết kế web đồng hồ treo tường phải đồng nhất.
 • Website phải có tốc độ tải trang dưới 3 giây. Điều đó có nghĩa là kích thước mỗi trang phải nhỏ hơn 50KB, bao gồm cả hình ảnh và video nếu có.
 • Đặt tên thông dụng cho các đầu mục chính của web đồng hồ treo tường như: Trang chủ, Giới thiệu, Liên hệ… nên tránh việc cố gắng chạy theo mốt cũng như dùng những từ ngữ khiến người dùng khó hiểu.
 • Website cần có sự liên kết giữa các trang. Ví dụ như khi khách hàng đọc bài viết về sản phẩm mà bạn đang cung cấp thì thêm vào các đường dẫn liên kết đến trang mua sản phẩm.

5.2 - Về phần bố trí và sắp đặt nội dung của trang

 • Cần chú ý sắp xếp, đặt những nội dung quan trọng, hấp dẫn lên đầu trang web đồng hồ treo tường sau đó mới đến những nội dung khác ít quan trọng hơn.
 • Ngăn cách nội dung, phân bổ vị trí đặt ảnh hợp lý giúp web đồng hồ treo tường đẹp mắt, hấp dẫn, không làm cho nội dung bị lộn xộn.
 • Tạo độ tương phản trên trang web đồng hồ treo tường giúp người sử dụng dễ dàng đọc nội dung trên web đồng hồ treo tường. Ví dụ: chữ đen trên nền trắng hoặc chữ trắng trên nền đen…
 • Để đảm bảo sự đồng nhất của web đồng hồ treo tường thì không nên sử dụng nhiều loại phông chữ trên cùng một trang web đồng hồ treo tường.
 • Cần kiểm tra sự hiển thị của trang web đồng hồ treo tường ở nhiều trình duyệt web đồng hồ treo tường khác nhau để điều chỉnh phân bổ nội dung cho hợp lý, đẹp mắt.

5.3 - Về phần nội dung hiển thị trên trang web đồng hồ treo tường

 • Website nên sử dụng từ ngữ đơn giản, dễ hiểu để mỗi người truy cập đều có thể đọc và hiểu được bạn đang muốn nói về vấn đề gì. Trừ khi web đồng hồ treo tường của bạn phục vụ cho một lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật nào đó thì mới dùng từ ngữ chuyên môn.
 • Nếu trang quá dài thì nên phân bổ ra thành các trang nhỏ hơn, đồng thời tạo các liên kết giữa chúng với nhau.
 • Không dùng phông chữ có kích thước nhỏ hơn 12pt. Nếu nhỏ hơn sẽ gây khó đọc cho người truy cập.

5.4 - Về phần tìm hiểu người xem

 • Cần thiết lập một trang phản hồi tăng tính tương tác giữa web đồng hồ treo tường với người sử dụng.
 • Thiết kế một trang thông báo về những tin tức mới được cập nhật.
 • Thêm các câu hỏi thu thập ý kiến người dùng, giúp tăng được sự tương tác của người sử dụng với web đồng hồ treo tường cũng như phục vụ việc thu thập thông tin, đánh giá của khách hàng.

người dùng truy cập web đồng hồ treo tường


5.5 - Về phần liên kết (đường dẫn liên kết giữa các trang)

 • Khi tạo liên kết nên có chú thích giúp người đọc biết được liên kết này dẫn đến đâu.
 • Nên sử dụng cùng một màu cho tất cả đường link sẽ đem đến sự hài hòa cho web đồng hồ treo tường.
 • Không tạo đường dẫn liên kết tới các trang đang trong quá trình xây dựng.

5.6 - Về phần sử dụng hình ảnh trên trang web đồng hồ treo tường

 • Tối ưu hoá dung lượng hình ảnh trên trang web đồng hồ treo tường giúp tăng tốc độ tải trang và chỉ nên dùng hình ảnh dạng .jpg, .gif.
 • Sử dụng chức năng thumnails (hình thu nhỏ) đối với các hình lớn, đồng thời bảo đảm vẫn có thể phóng to hình đó nếu muốn.

 

6 - Quy trình thiết kế web đồng hồ treo tường chuẩn nhất hiện nay?

Có rất nhiều quy trình thiết kế web đồng hồ treo tường khác nhau và mỗi một công ty thiết kế web đồng hồ treo tường đều có một quy trình riêng biệt. Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm làm việc lâu năm trong lĩnh vực thiết kế web đồng hồ treo tường chuyên nghiệp và những kiến thức đã đúc kết được trong suốt quá trình thực hiện những dự án thiết kế web đồng hồ treo tường từ dễ đến khó, VietWebGroup xin mang đến cho quý khách hàng quy trình thiết kế web đồng hồ treo tường chuẩn nhất hiện nay bao gồm 5 bước sau đây.

6.1 - Bước 1: Thu thập thông tin

Bước đầu tiên và cũng có thể coi là quan trọng nhất trong quy trình thiết kế web đồng hồ treo tường đó là thu thập dữ liệu, thông tin. Nếu bạn không xác định rõ ràng mục tiêu và thu thập đầy đủ, chính xác thông tin cần thiết thì cả kế hoạch của bạn có thể bị vỡ lở và kết quả là websie của bạn sẽ đi chệch hướng so với những yêu cầu, mục đích mà bạn muốn hướng tới. Do đó, để quá trình thu thập thông tin diễn ra trơn tru và hiệu quả thì trước tiên bạn phải xác định được những vấn đề sau:

 • Mục đích việc thiết kế web đồng hồ treo tường của bạn là gì?
 • Khách hàng mục tiêu bạn muốn nhắm tới là ai?
 • Phân tích, đánh giá thị trường và các đối thủ của bạn. Từ đó đưa ra được chiến lược tối ưu nhất cho web đồng hồ treo tường của mình.

6.2 - Bước 2: Thiết lập kế hoạch thiết kế web đồng hồ treo tường

Sau khi đã thu thập đầy đủ thông tin cần thiết, bạn hãy hệ thống lại những dữ liệu mà mình có được và lập ra một bản kế hoạch thật chi tiết. Nếu ví việc thiết kế web đồng hồ treo tường như xây dựng một căn nhà thì điều trước tiên bạn cần làm là phác thảo ra một bản thiết kế cơ bản. Nó sẽ phục vụ rất tốt cho việc thực hiện từng đầu việc một cách hiệu quả và đem lại cho bạn cái nhìn tổng quan, đánh giá được việc xây dựng web đồng hồ treo tường của mình đang tiến hành đến đâu.

Tiếp theo, bạn hãy liệt kê ra tất cả những chức năng, chủ đề, đầu mục mà bạn muốn thể hiện ở trên web đồng hồ treo tường của mình. Sau đó, bạn hãy xác định nội dung được đưa lên từng trang. Tuy nhiên, bạn nên đặt tiêu chí trải nghiệm người dùng nên trên tất thảy bởi vì mục đích web đồng hồ treo tường được thiết kế ra là để thu hút người dùng. Do đó, khi thiết kế web đồng hồ treo tường cần phải đảm bảo web đồng hồ treo tường có thể đem đến sự tiện lợi, thoải mái cho người truy cập.


6.3 - Bước 3: Thiết kế web đồng hồ treo tường

 • Ở bước này, điều đầu tiên bạn cần làm là xác định đối tượng mục tiêu mà bạn muốn hướng tới. Giao diện web đồng hồ treo tường của bạn sẽ được thiết kế tùy thuộc vào tiêu chí về đối tượng này. Ví dụ như web đồng hồ treo tường hướng tới những nhà đầu tư sẽ khác biệt hoàn toàn so với web đồng hồ treo tường dành cho các bạn trẻ.
 • Tiếp theo, bạn cần đảm bảo rằng màu sắc được lựa chọn và các thiết kế trên web đồng hồ treo tường phải thống nhất với logo hay slogan cũng như màu sắc thương hiệu của công ty bạn.
 • Điều cuối cùng là bạn nên yêu cầu công ty thiết kế web đồng hồ treo tường mà bạn đã chọn lựa đưa ra ít nhất 3 mẫu thiết kế khác nhau. Từ đó bạn có thể so sánh, đánh giá và chọn lựa được mẫu thiết kế phù hợp với mình nhất.

6.4 - Bước 4: Kiểm tra và chỉnh sửa

Sau khi hoàn thiện web đồng hồ treo tường thì việc kiểm tra và chạy thử là điều bắt buộc phải thực hiện. Bạn không thể nào chắc chắn web đồng hồ treo tường của mình được thiết kế một cách hoàn hảo và không có bất kì một lỗi thiết kế nào. Nếu bạn bỏ qua bước này và khi web đồng hồ treo tường đi vào hoạt động, sau đó phát sinh các lỗi ngoài dự kiến sẽ khiến khách hàng mất lòng tin và có thể là đánh giá tiêu cực về bạn. Do đó bạn nên kiểm tra và chạy thử thật kỹ lưỡng hoặc thuê một nhân viên kiểm thử web đồng hồ treo tường để đảm bảo chắc chắn rằng web đồng hồ treo tường của mình không có những lỗi không đáng có.


6.5 - Bước 5: Bảo trì

Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng khi web đồng hồ treo tường đi vào hoạt động là quá trình thiết kế web đồng hồ treo tường đã kết thúc. Tuy nhiên, điều đó không hoàn toàn là đúng vì một web đồng hồ treo tường chuyên nghiệp luôn luôn được cải thiện để mang đến cho người dùng trải nghiệm tốt nhất. Bất kỳ web đồng hồ treo tường nào đều có những lỗi hỏng hoặc phát sinh trong quá trình hoạt động mặc dù trước đó đã được thiết kế và kiểm tra kĩ càng. Đôi khi những lỗi đó được phát hiện bởi người dùng. Do đó, bạn nên lập kế hoạch cập nhật và bảo trì thường xuyên cho web đồng hồ treo tường. Thường thì sau khi hoạt động từ 6 tháng đến 1 năm bạn nên bảo trì web đồng hồ treo tường một lần.

 

7 - Giới thiệu dịch vụ thiết kế web đồng hồ treo tường VietWeb?

Để tìm được một đơn vị thiết kế web đồng hồ treo tường là không hề khó tuy nhiên không phải bất cứ đơn vị nào cũng là sự lựa chọn tốt dành cho mỗi doanh nghiệp. Trong bối cảnh hiện nay, việc thiết kế web đồng hồ treo tường đang phổ biến rất rộng rãi do vậy số lượng các công ty thiết kế web đồng hồ treo tường cũng đang tăng mạnh. Do đó, trước khi quyết định chọn lựa một công ty thiết kế web đồng hồ treo tường thì bạn cần tham khảo thông tin và đánh giá thật kĩ lưỡng về công ty thiết kế web đồng hồ treo tường mà bạn quyết định sẽ sử dụng dịch vụ.


thiết kế web đồng hồ treo tường tại Việt Web


VietWebGroup là một trong những công ty thiết kế web đồng hồ treo tường thuộc top đầu hiện nay, đem đến cho doanh nghiệp những ứng dụng, phần mềm công nghệ thông tin hiện đại nhất. Bên cạnh đó, VietWebGroup cũng cung cấp những giải pháp kinh doanh tối ưu nhất cho doanh nghiệp. VietWebGroup cam kết sẽ mang đến cho khách hàng những giá trị cốt lõi thông qua các dịch vụ tốt nhất với phương châm “sự hài lòng của khách hàng là trên hết”.


Với kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực thiết kế web đồng hồ treo tường cùng đội ngũ nhân viên lâu năm dày dặn kinh nghiệm, VietWebGroup tự tin sẽ mang đến cho khách hàng những web đồng hồ treo tường chất lượng nhất với chi phí thấp và thời gian nhanh chóng.


7.1 - Dưới đây là những lợi ích mà bạn nhận được khi lựa chọn sử dụng dịch vụ thiết kế web đồng hồ treo tường của công ty VietWebGroup:

 • Thiết kế web đồng hồ treo tường cùng các thương hiệu bậc nhất Việt Nam đang tin dùng tại VietWeb
 • Hệ thống quản lý web đồng hồ treo tường trên 1 kênh, dễ dàng sử dụng và thao tác
 • Quản lý danh sách khách hàng chi tiết và đầy đủ
 • Báo cáo thống kê tình hình hoạt động web đồng hồ treo tường, doanh thu bán hàng, chi tiết đầy đủ
 • Website được tối ưu, cho tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng cao
 • Dùng thử miễn phí 15 ngày
 • Vận hành thử web đồng hồ treo tường
 • Chính sách bảo hành và bảo trì web đồng hồ treo tường
 • Đội ngũ lập trình viên VietWeb phục vụ chuyên nghiệp

7.2 - Các chương trình khuyến mại khi lựa chọn sử dụng dịch vụ thiết kế web đồng hồ treo tường tại VietWebGroup

 • Giảm 10% chi phí xây dựng web đồng hồ treo tường
 • Khuyến mại tên miền Hosting năm đầu
 • Tặng bộ công cụ Livechat
 • Tặng gói SEO từ khóa thương hiệu
 • Khuyến mại gói thiết kế Banner từ 5 - 7 slide
 • Khuyến mại gói quản trị web đồng hồ treo tường từ 15 bài

8 - Các dịch vụ thiết kế web đồng hồ treo tường mới nhất?

 • Dịch vụ thiết kế web đồng hồ treo tường giá rẻ
 • Dịch vụ thiết kế web đồng hồ treo tường chất lượng
 • Dịch vụ thiết kế web đồng hồ treo tường trọn gói
 • Dịch vụ thiết kế web đồng hồ treo tường theo nghành nghề
 • Dịch vụ thiết kế web đồng hồ treo tường giới thiệu
 • Dịch vụ thiết kế web đồng hồ treo tường theo yêu cầu
 • Dịch vụ thiết kế web đồng hồ treo tường cao cấp
 • Dịch vụ thiết kế web đồng hồ treo tường tối ưu UX - UI giúp nâng tầm trải nghiệm mua hàng, tăng tỷ lệ mua hàng trên web đồng hồ treo tường
 • Dịch vụ thiết kế web đồng hồ treo tường giao diện độc đáo
 • Dịch vụ thiết kế web đồng hồ treo tường sáng tạo
 • Dịch vụ thiết kế web đồng hồ treo tường công ty
 • Dịch vụ thiết kế web đồng hồ treo tường doanh nghiệp
 • Dịch vụ thiết kế web đồng hồ treo tường giúp bạn tăng trưởng doanh thu vượt bậc
 • Dịch vụ thiết kế web đồng hồ treo tường bán hàng dành riêng cho bạn
 • Dịch vụ thiết kế web đồng hồ treo tường bán hàng trực tuyến
 • Dịch vụ thiết kế web đồng hồ treo tường chuẩn SEO tối ưu hóa các công cụ tìm kiếm đặc biệt là Google
 • Dịch vụ thiết kế web đồng hồ treo tường công nghệ cao băng thông không giới hạn
 • Dịch vụ thiết kế web đồng hồ treo tường tích hợp nền tảng quảng cáo đa kênh miễn phí
 • Dịch vụ thiết kế web đồng hồ treo tường bảo mật với chứng chỉ SSL siêu việt

Kỹ thuật lập trình web đồng hồ treo tường của công ty VietWeb sẽ qua gặp bạn trực tiếp thu thập thông tin, nắm bắt yêu cầu thiết kế web đồng hồ treo tường, đảm bảo làm web đồng hồ treo tường đúng yêu cầu và tư vấn cho bạn tạo lập web đồng hồ treo tường nhanh, chuẩn SEO mang lại hiệu quả cao nhất!
 • VietAds

  VietWeb gửi lời cảm ơn tới quý khách hàng đã luôn tin dùng dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp suốt chặng đường >8 năm vừa qua!

 • Công Ty Thiết Kế Website Chuyên Nghiệp Việt Web


Hỏi đáp thiết kế web đồng hồ treo tường?

Chi phí thiết kế web đồng hồ treo tường trọn gói là bao nhiêu?

VietWeb hiện đang cung cấp dịch vụ thiết kế web đồng hồ treo tường theo 2 gói sau:


 • Thiết kế web đồng hồ treo tường giao diện web đồng hồ treo tường theo mẫu: Chi phí thiết kế web đồng hồ treo tường trọn gói (vui lòng liên hệ vì từng web đồng hồ treo tường khác nhau có giá khác nhau) đã bao gồm 1 hosting 1500MB không giới hạn băng thông + 1 tên miền quốc tế + code web đồng hồ treo tườnghướng dẫn sử dụng web đồng hồ treo tường qua video, teamview hay ultraview cho khách tận tình.


 • Gói thiết kế web đồng hồ treo tường theo yêu cầu: Đối với gói này thì chúng tôi sẽ nhận yêu cầu về web đồng hồ treo tường của khách hàng. Sau khi tiến hành phân tích web đồng hồ treo tường, công ty chúng tôi sẽ đưa ra báo giá cụ thể và thời gian hoàn thành cho khách hàng. Hai bên thống nhất ký hợp đồng và khách thanh toán phí để VietWeb đăng ký tên miền + hosting, để kỹ thuật tiến hành code web đồng hồ treo tường. Chi phí trọn gói (vui lòng liên hệ vì từng web đồng hồ treo tường khác nhau có giá khác nhau) đã bao gồm 1 hosting không giới hạn băng thông + 1 tên miền quốc tế + code web đồng hồ treo tường

chi phí thiết kế web đồng hồ treo tường

Sau bao lâu tôi có thể nhận được web đồng hồ treo tường?

Trả lời:

Tôi có được nhận code web đồng hồ treo tường khi bàn giao không?

Trả lời:

 • Trả lời: Có. VietWeb không giống 1 số đơn vị cho thuê web đồng hồ treo tường theo năm. Các đơn vị đó là web đồng hồ treo tường hệ thống nên chắc chắn không thể bàn giao code web đồng hồ treo tường cho bạn được. VietWeb báo giá thiết kế web đồng hồ treo tường theo yêu cầu, cho nên Code web đồng hồ treo tường không phải web đồng hồ treo tường hệ thống đóng gói. web đồng hồ treo tường hoàn toàn nâng cấp chức năng theo yêu cầu vào từng năm phát triển của quý khách hàng.

thời gian làm web đồng hồ treo tường
Tệp code web đồng hồ treo tường gồm: Code web đồng hồ treo tường PHP + cơ sở dữ liệu web đồng hồ treo tường là MySQL

Tôi không có chuyên môn về web đồng hồ treo tường, vậy có thể quản trị web đồng hồ treo tường được không ?

Trả lời:

 • Mỗi một web đồng hồ treo tường chúng tôi đều làm tài liệu, video hướng dẫn sử dụng riêng biệt cho bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện từng thao tác thay đổi nội dung trên web đồng hồ treo tường và lưu lại. Vì thế bạn có thể làm theo dễ dàng, ngoài ra chúng tôi có thể hỗ trợ bạn qua Ultraview, Teamview, hay ngồi hỗ trợ bạn trực tiếp tại công ty. Bạn cần hỗ trợ về web đồng hồ treo tường gọi điện cho chúng tôi theo số 0915 406 886 vào giờ hành chính (8AM-12PM, 2PM - 6PM). Công Ty thiết kế web đồng hồ treo tường của chúng tôi sẽ luôn có nhân viên hỗ trợ bạn.

quản trị web đồng hồ treo tường

Tôi nên thiết kế web đồng hồ treo tường theo hình thức web đồng hồ treo tường nào?

Trả lời:

Tùy từng yêu cầu thời gian hay chất lượng web đồng hồ treo tường mà bạn nên sử dụng gói thiết kế web đồng hồ treo tường loại nào cho phù hợp?

 • Nếu bạn cần có web đồng hồ treo tường ngay từ 5 đến 7 ngày để bán hàng gấp trong thời vụ thì bạn nên chọn gói web đồng hồ treo tường theo mẫu có sẵn

 • Nếu bạn muốn phát triển web đồng hồ treo tường bền vững và cần chỉnh chu web đồng hồ treo tường nhiều, chưa phải cần web đồng hồ treo tường ngay thì bạn nên chọn gói web đồng hồ treo tường thiết kế web đồng hồ treo tường trọn gói theo yêu cầu

hình thức thiết kế web đồng hồ treo tường

Sau khi thiết kế web đồng hồ treo tường, tôi cần quản trị web đồng hồ treo tường, công ty hỗ trợ tôi như thế nào?

Trả lời: Sau khi thiết kế web đồng hồ treo tường xong, bạn có thể sử dụng gói quản trị website của VietWeb để làm đầy dữ liệu và tăng cường hiệu quả cho web đồng hồ treo tường "Giúp web đồng hồ treo tường bạn có nội dung phong phú SEO mạnh."

Gói cước/ Công việcG1G2 G3
Giá / 01 tháng
Quản trị web đồng hồ treo tường
1.000.000 2.000.000 3.000.000
Kiểm tra hoạt động web đồng hồ treo tường Hàng ngày Hàng ngày Hàng ngày
Sao lưu dữ liệu web đồng hồ treo tường Hàng tuần Hàng tuần Hàng ngày
Cập nhật nội dung, hình ảnh chuẩn SEO
(biên tập nội dung khách hàng cung cấp)
15 nội dung web đồng hồ treo tường 30 nội dung web đồng hồ treo tường 50 nội dung web đồng hồ treo tường
Đăng bài viết, tin tức chuẩn SEO cho web đồng hồ treo tường
(viết mới hoặc sưu tầm cùng lĩnh vực)
15 bài viết web đồng hồ treo tường 30 bài viết web đồng hồ treo tường 50 bài viết web đồng hồ treo tường
Quản trị web đồng hồ treo tường và chia sẻ bài viết lên Fanpage 15 nội dung web đồng hồ treo tường 30 nội dung web đồng hồ treo tường 50 nội dung web đồng hồ treo tường
Thiết kế banner cho quảng cáo, slide cho web đồng hồ treo tường 1 banner web đồng hồ treo tường 3 banner web đồng hồ treo tường 5 banner web đồng hồ treo tường
Quản trị hosting web đồng hồ treo tường tick tick tick
Tư vấn marketing online cho web đồng hồ treo tường tick tick tick
Báo cáo kết quả web đồng hồ treo tường hàng tháng tick tick tick
Cài đặt các công cụ tối ưu web đồng hồ treo tường (Webmaster Tools, Google Analytics, sitemap, robots.txt) tick tick tick
Hợp đồng quản trị "web đồng hồ treo tường" tối thiểu 1 tháng 1 tháng 1 tháng
Hotline: 0915.406.986
Email:
support@vietwebgroup.vn để được tư vấn dịch vụ quản trị web đồng hồ treo tường.

Ý kiến khách hàng

Sau bao lần thiết kế Website tại các đơn vị khác không vừa ý vì không làm được chức năng đặt hàng và giao nhận hàng cho tôi. Tôi tìm đến VietWeb làm việc trực tiếp CEO VietWeb, tôi rất ưng ý vì bạn ấy rất nhiệt tình tư vấn cho tôi. Kỹ thuật VietWeb chăm sóc tôi rất tận tình làm website để tôi đi vào hoạt động trong 5 năm qua. Cảm ơn các bạn!

Mr Huy

Anh Huy - CEO DichVuGiaoHang

Tôi rất hài lòng về website vinanails.com. Anh giám đốc rất tâm huyết với nghề và kỹ thuật hỗ trợ tôi làm chức năng dự án khó đặt lịch làm nails, làm ứng dụng app Android và IOS tốt. Website của tôi giờ đã đi vào hoạt động và mang lại nhiều giá trị cho công ty của tôi. Tôi đã mở rộng chi nhánh và luôn nhờ công ty hỗ trợ để nâng cấp Website.

Mr Lâm

Mr Lâm - CEO VinaNails

Tôi cho nhân viên phụ trách làm việc với VietWeb, nhưng khá là ưng ý về tác phong làm việc của các bạn, rất chuẩn tiến độ KPI như bên Nhật. Các bạn kỹ thuật support cho nhân sự bên tôi nhiệt tình từ nâng cấp chức năng hướng dẫn cho nhân sự khi tôi thay đổi nhân sự phụ trách. Tôi công nhận rằng đây là một công ty uy tín để cho tôi hợp tác.

Mr Việt

Mr Việt - CEO Tập đoàn Goovet

Tôi cảm nhận được website mình phát triển sau khi VietWeb thiết kế và SEO website lên top Google cho tôi, công việc kinh doanh của tôi dần ổn định và phát triển hơn ngày trước. Trên internet có rất nhiều công ty thiết kế website, nhưng tôi thực sự đánh giá cao về công ty bạn vì sự chuyên nghiệp và mang lại giá trị cho khách hàng.

Mr Việt

Mr Hoàng - CEO Biến tần HDETECH

Tôi rất hài lòng về website vinanails.com. Anh giám đốc rất tâm huyết với nghề và kỹ thuật hỗ trợ tôi làm chức năng dự án khó đặt lịch làm nails, làm ứng dụng app Android và IOS tốt. Website của tôi giờ đã đi vào hoạt động và mang lại nhiều giá trị cho công ty của tôi. Tôi đã mở rộng chi nhánh và luôn nhờ công ty hỗ trợ để nâng cấp Website.

Mr Lâm

Mr Lâm - CEO VinaNails

Tôi cho nhân viên phụ trách làm việc với VietWeb, nhưng khá là ưng ý về tác phong làm việc của các bạn, rất chuẩn tiến độ KPI như bên Nhật. Các bạn kỹ thuật support cho nhân sự bên tôi nhiệt tình từ nâng cấp chức năng hướng dẫn cho nhân sự khi tôi thay đổi nhân sự phụ trách. Tôi công nhận rằng đây là một công ty uy tín để cho tôi hợp tác.

Mr Việt

Mr Việt - CEO Tập đoàn Goovet

Zalo Call/Chat: 0915 406 986 (24/7)