Toàn tập hướng dẫn cách tạo và sử dụng Zalo Official Account?

Zalo Official Account (Zalo OA) là trang thông tin chính thức của doanh nghiệp, nhãn hàng, tổ chức và cộng đồng trên Zalo, với mục đích tương tác, kết nối, truyền tải thông tin, và mang lại giá trị cho người dùng Zalo. Sau đây VietWeb sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Zalo Official Account.


 • Lượt xem: 20150 (View) | Ngày tạo 2023-09-05 14:11:10
 • Ðánh giá: 1 11 21 31 41 5(5 sao 1 đánh giá)

1 - Cách tạo Zalo Official Account

Đăng kí tài khoản

Có 2 cách:

 • Đăng nhập bằng số điện thoại đã đăng ký Zalo.
 • Quét bằng mã QR code

 

 

1.2 - Bước 2: Click vào “Tạo Official Account mới”

 

 

 • Chọn hình thức tài khoản hoạt động phù hợp với Official Account của bạn sẽ tạo
 • Cách phân biệt tài khoản: http://oa.zalo.me/blog/3/phan-biet-tai-khoan-tin-tuc-va-tai-khoan-dich-vu

 

 

1.3 - Bước 3: Điền thông tin vào các trường nội dung -> Chọn “Gửi thông tin đăng ký” khi hoàn tất  

 

Sau khi hoàn tất hệ thống sẽ tự động duyệt, OA có thể đăng nội dung bài viết và hoạt động.Zalo Official Account sẽ tiến hành kiểm tra và từ chối với các trường hợp đăng ký không đúng quy đinh trong vòng 07 ngày làm việc.

1.4 - Bước 4: Sau khi tạo thành công giao diện hiển thị 3 tab:

 • Tất cả: các OA admin đã tạo, đang quản trị và OA bi khóa
 • Đang hoạt động: OA đang hoạt động
 • Đang khóa: các OA đã bi khóa do bị từ chối đăng ký từ BQT hoặc vi phạm các quy định

Trang thái :

 • Yêu cầu cập nhật: OA đăng ký không đúng quy định s ẽ bị từ chối yêu cầu cập nhật thông tin, sau 14 ngày kể từ ngày đăng ký nếu chưa cập nhật OA sẽ bi khóa vĩnh viển, chọn cài đặt cấu hình OA để cập nhật lại và chờ duyệt)
 • Đang hoạt động: OA được chấp nhận, đăng ký tài khoản hợp lệ

Xác thực: mặc định tài khoản đăng ký chưa xác thực, sau khi OA hoạt động từ 100.000 người quan tâm gửi thông tin email để được hỗ trợ. Admin tham khảo thông tin xác thực phần điều khoản đăng ký.
 

 

2 - Cách tạo bài viết và gửi tin nhắn Broadcast

2.1 - Lợi ích tin nhắn broadcast

 

Tin nhắn Broadcast (Tin nhắn đến tất cả người dùng): Zalo Official Account có thể gửi tin nhắn đến tất cả người quan tâm, tùy theo từng loại tài khoản OA mà có từng giới hạn gửi tin khác nhau, cụ thể:


 

 • Định dạng tin nhắn Broadcast: l à 1 bài viết hoặc nhiều bài viết ( tối đa 05 bài viết)
 • Nội dung tin nhắn: chỉ áp dụng cho những tin nhắn gửi bằng trang tin tức trên Zalo (Zalo Media) hoặc trang khảo sát được tạo trên Zalo.
 • Thời gian gửi tin nhắn: từ 06h – 20h hằng ngày. Nếu sau 20h tin nhắn được duyệt vào ngày hôm sau.
 • Thời gian duyệt tin nhắn: Tin nhắn broadcast phải được duyệt từ BQT và sẽ được gửi đến người quan tâm trong vòng 30 phút

 

2.2 - Gửi tin nhắn broadcast

 

Bước 1:

 • Đăng  nhập  tài  khoản  Zalo  vào đường dẫn http://oa.zalo.me/
 • Nhấp chọn vào OA cần quản trị -> Vào Broadcast -> Soạn Broadcast

 

Bước 2:

 • Điền nội dung cho các bước như hình bên dưới.
 • Hình ảnh đại diện, Admin có thể đính kèm hình file đuôi png,jpg kích thước theo tỷ lệ 2x1, dung lượng <1MB
 • Nội dung bài viết ngoài nhập nội dung chữ (text), Admin có thể chèn ảnh gif, video, chọn sản phẩm từ store
 • Giao diện hiển thi các tin liên quan mà OA đã đăng trước đó

 

 

Bước 3:

Đánh dấu chọn bài viết cần gửi tin nhắn broadcast -> Nhấp vào “chọn các tin đánh dấu “

(Mỗi tin nhắn Official Account được chọn tối thiểu 1 bài viết và tối đa 5 bài viết)

 

 

Bước 4:

 • Chọn đối tượng cần gửi tin nhắn(targeting theo độ tuổi, giới tính, địa điểm, platform…)
 • Admin OA có thể gửi cho tất cả người quan tâm OA và không cần chọn đối tượng gửi
 • Cài đặt thời gian để gửi tin nhắn (thời gian cài đặt lich tối đa 01 tháng)

 

 

Bước 5:

 • Gửi tin nhắn
 • Admin có thể gửi ngay hoặc xem trước tin

Cách cài đặt cấu hình “xem trước”

Vào phần quản lý trên thanh menu ngang -> Chọn thông tin tài khoản-> Thiết lập số điện thoại xem trước ( tối đa được thiết lập 10 số điện thoại xem trước tin nhắn)

 

Lịch sử:

Báo cáo số liệu tin nhắn sau 24h, thống kê theo các thông tin sau:

 • Đã gửi: L à t ổng số người dùng quan tâm OA (Follower) hoặc số người quan tâm tương ứng với nhóm đối tượng gửi (target)
 • Đã nhận: Số người dùng nhận tin nhắn (Người dùng có kết nối mạng internet: wifi,3g..tại thời điểm gửi tin)
 • Trạng thái : thể hiện tình trạng tin đã gửi thành công hay thất bại hoặc hết hạn mức gửi tin

 

 

Nháp: Lưu những tin nhắn broadcast mà Admin đã lưu chưa gửi

 

 

Đặt lịch gửi: Tại đây thống kê các tin đã cài đặt lich gửi, Admin có thể vào “chỉnh sửa” hoặc “xóa” tin nhắn

 

 

Quản lý nội dung

Ngoài chức năng quản lý bài viết đã tạo trong phần broadcast, Admin cũng có thể “soạn bài viết mới”trong phần quản lý nội dung.

Admin có thể sửa bài viết và thiết lập các trạng thái bài viết trong phần "khác"

 • Trạng thái: Ẩn hoặc hiện bài viết
 • Tracking link: mục chỉ hỗ trợ các đối tác có gắn code GA
 • Xóa bài viết

 

 

3 - Cách tạo cửa hàng (store)

Tạo cửa hàng

3.1 - Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống

 • Đăng nhập vào http://oa.zalo.me
 • Chọn “ cửa hàng”

 

 

3.2 - Bước 2: Tạo danh mục

 • Cách 1: chọn “danh mục” -> thêm danh mục -> nhập tên và thông tin danh mục cần tạo

 

 

 • Cách 2: chọn “sản phẩm” -> thêm sản phẩm

 

 


Điền thông tin cần thiết và chọn Danh mục nổi bật (tùy chọn):

 

 

3.3 - Bước 3: Điền thông tin sản phẩm

 • Mã sản phẩm
 • Tên sản phẩm: tối đa 200 ký tự
 • Giá: nhập đúng cấu trúc VND

VD: 100000, không nhập 100

 • Hình ảnh: 500x500 ( dung lượng <1MB)
 • Danh mục
 • Vi trí hiển thị: Mặc định, sản phẩm hot, sản phẩm đề xuất.

 

Điều kiện hiển thị:

 • OA có ít nhất 3 sản phẩm khu vực sản phẩm hot trong danh mục nổi bật và 5 sản phẩm trong khu vực sản phẩm đề xuất
 • Sản phẩm đã được duyệt bởi BQT (trong vòng 24h)

 

 

3.4 - Bước 4: Mở chức năng hiển thị cửa hàng

Vào phần quản lý -> thông tin tài khoản -> Bật nút sản phẩm

 

Hiển thị sản phẩm:

Quản lý các sản phẩm đã đăng ký khu vực hiển thị khi đăng sản phẩm hoặc có thể thiết lập thêm sản phẩm vào các khu vực nổi bật hoặc đề xuất

Chính sách giao hàng:

OA thiết lập chính sách giao hàng của bên mình, thông tin sẽ hiển thị trên mỗi sản phẩm

Sự kiện:

 • OA có thể thiết lập các chương trình giảm giá theo lịch, thiết lập lịch hiện/ẩn cho sản phẩm hoặc tạo một lịch hiển thị sản phẩm trên các khu vực theo thời gian nhất định.
 • Khi sản phẩm được thiết lập tại mục Sự kiện, độ ưu tiên được đặt lên cao nhất

 

 

1 Giảm giá: Tạo chương trình giảm giá sẽ là công cụ hữu ích cho OA trong các chiến dịch Marketing, PR, tri ân, chăm sóc khách hàng.

 

 

2 Hiển thị: Thiết lập ẩn/hiện theo lịch

Nhằm thiết lập hiển thị một số sản phẩm trên giao diện trong một khoảng thời gian ngắn. Sau thời gian thiết lập sản phẩm sẽ trở về trang thái đã tạo ban đầu

Vi trí hiển thị: danh mục sản phẩm (nếu trong sản phẩm được thiết lập ở khu vực nào thì nó hiển thị ở khu vực đó)

VD: Hàng mới về, mẩu mới, sản phẩm hot.

 

 

3 Hiển thị khu vực

 • OA có thể thiết lập khu vực hiển thị.
 • Sản phẩm sẽ hiển thị theo khu vực và thời gian đã thiết lập
 • Vị trí hiển thị: theo khu vực đã chọn

VD: Như nội dung trong hình thì trên phần khu vực hot sẽ hiển thị các sản phẩm trong danh mục thời trang nữ thời gian từ 10/6-12/6, các ngày trong tuần

 

 

Thống kê

OA Admin có thể thống kê theo sản phẩm hoặc danh mục

 

 

4 - Quản lý tài khoản Official Account (OA)

4.1 - Thông tin tài khoản

1)    Thông tin trang

 • Tên Official Account: được thay đổi và duyệt lại nếu OA dưới 200 người quan tâm.
 • Mã số trang: mỗi tài khoản khởi tạo sẽ có một mã số OA
 • Mô tả: thông tin mô tả OA sẽ hiển thị trên giao diện khi người dùng tìm thấy trang (được chủ động thay đổi và duyệt lại nếu OA dưới 200 người quan tâm)
 • Danh mục

2)    Link đến trang: (chỉ hỗ trợ link alias cho OA được xác thực)

3)    Hotline:

4)    Lời chào: sẽ hiển thị khi người dùng mới quan tâm OA

5)    Trả lời tự động

6)    Địa điểm trang

7)    Mã QR:

8)    Bộ lọc từ khóa: cho phép admin nhập từ khóa để chặn comment có nội dung không muốn hiển thị

9)    Menu

10)    Số điện thoại xem trước tin tức

11)    Nút XÓA TRANG : OA bị xóa sẽ không khôi phục lại được

 

4.2 - Quản lý người quan tâm

Admin OA có thể:

 • Gửi tin nhắn tới người quan tâm (1): OA chat trực tiếp với người quan tâm
 • Xóa người quan tâm (2): người quan tâm không còn thao tác được trên trang của OA

 

 

Mời người quan tâm:

 • OA mời được tối đa 20 người quan tâm/ngày ( danh sách người quan tâm đồng bộ với danh bạ Zalo)
 • Đang gửi: lời mời đã được gửi đến người quan tâm OA, đang trong quá trình từ chối hoặc chấp nhận.
 • Chấp nhận: là những người quan tâm đã chấp nhận lời mời và trở thành follower (hiển thị danh sách user chấp nhận quan tâm OA trong 7 ngày gần nhất)
 • Từ chối: là người quan tâm đã từ chối lời mời quan tâm OA

 

 

 • Click chọn mời người quan tâm sẽ hiển thị danh sách bạn bè trên Zalo ( danh sách hiển thị là chưa từng được mời và chưa quan tâm OA này)
 • Đối với user từ chối quan tâm OA, sẽ không được hiển thị trong danh sách gợi ý ở những lần sau

 

 

4.3 - Quản lý admin

OA admin có thể thêm người quản l ý tài khoản với các quyền tương ứng như sau:

 • Quản trị viên: quyền cao nhất, có thể sử dụng tất cả chức năng quản lý của Zalo Official Account và có thể khóa hoặc mở khóa OA. Quyền này có thể kích quyền admin của người tạo OA, nên xem xét cẩn thận tránh bi mất OA.
 • Nhân viên quảng cáo: Chỉ có thể sử dụng chức năng chạy quảng cáo cho Official Account trên Zalo (self – serving)
 • Phân tích viên: Chỉ có thể  xem được các số liệu về thống kê, báo cáo trong trang quản lý Zalo Official Account
 • Quản lý nội dung: Chỉ gửi tin nhắn Broadcast, tạo các thiết lập cho OA và tương tác với khách hàng những người quan tâm OA

Sau khi được thiết lập quyền quản trị viên thì admin đó chỉ cần đăng nhập số điện thoai và mật khẩu Zalo của mình để quản trị OA.

Số admin được thêm tối đa 10 người.

 

 

Hiển thị tất cả tin nhắn từ hệ thống đã gửi cho Admin OA

 

4.4 - Lịch sử hoạt động

Lich sử hoạt động của OA: Lưu lại những hoạt động của Admin trong tool quản lý, check tất cả hoạt động, kiểm tra lịch sử theo từng thời điểm, và tìm kiếm theo từng Admin

 

 

5 - Tổng kết

Như vậy VietWeb đã chia sẻ chi tiết cách tạo tài khoản Zalo Official Account và giới thiệu các tính năng, khu vực trong giao diện quản lý tài khoản OA nhằm hỗ trợ tối đa công tác bán hàng của bạn trở nên chuyên nghiệp trên zalo.

Nếu bạn, doanh nghiệp của bạn đang kinh doanh online mà chưa sử dụng Zalo, hoặc chỉ mới dùng Zalo cá nhân để tìm kiếm khách hàng thì hãy bắt đầu vào đăng ký và thiết lập tài khoản Zalo Offficial Account.


 • VietAds

  VietWeb gửi lời cảm ơn tới quý khách hàng đã luôn tin dùng dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp suốt chặng đường >8 năm vừa qua!

 • Công Ty Thiết Kế Website Chuyên Nghiệp Việt WebBài viết liên quan
Thiết kế web ảnh viện áo cưới đẹp, chuẩn SEO

Bạn đang muốn tìm một dịch vụ thiết kế web ảnh viện áo cưới chuyên nghiệp để có thể giúp studio của bạn được nhiều khách hàng biết đến. Hãy liên hệ với công ty VietWeb, chúng tôi sẽ khiến website studio của bạn đẹp lung linh và thu hút được nhiều cô dâu, chú rể lựa chọn sử dụng dịch vụ.

Toàn tập hướng dẫn cách tạo và sử dụng Zalo Official Account?

Zalo Official Account (Zalo OA) là trang thông tin chính thức của doanh nghiệp, nhãn hàng, tổ chức và cộng đồng trên Zalo, với mục đích tương tác, kết nối, truyền tải thông tin, và mang lại giá trị cho người dùng Zalo. Sau đây VietWeb sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Zalo Official Account.

Thiết kế website bán hàng bằng PHP

Bạn muốn tự xây dựng một website bán hàng của riêng mình nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu và bằng cách nào? Thiết kế website bán hàng bằng PHP hiện đang là ngôn ngữ lập trình được sử dụng nhiều nhất trên thế giới.

Giải pháp thiết kế website chuẩn SEO tại VietWeb như thế nào ?

Sau khi thiết kế website thì việc SEO web vô cùng quan trọng , vậy giải pháp thiết kế website chuẩn SEO tại VietWeb như thế nào ? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết.

Mạng Internet là gì? Làm thế nào để truy cập Internet nhanh?

Mạng internet thật kỳ diệu và dễ dàng khám phá bằng máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh. Dưới đây là một số mẹo để bắt đầu.

Nên chọn dịch vụ SEO tổng thể hay SEO từ khóa?

Một đơn vị nếu có nhu cầu làm SEO thì cần phải xác định rõ ràng lộ trình và phương thức tiến hành chiến thuật SEO vì hiện nay có hai hướng Seo phổ biến nhất là SEO tổng thể và SEO từ khóa. Vậy nên chọn dịch vụ SEO tổng thể hay SEO từ khóa tốt hơn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kĩ càng về 2 lĩnh vực này cũng như ưu điểm, hình thức của nó có gì giống và khác nhau.

Quảng cáo Google web quần áo hiệu quả

Quảng cáo Google (hay còn gọi Google Ads) đang được cá nhân, doanh nghiệp web quần áo sử dụng để việc kinh doanh trực tuyến nhanh và đạt hiệu quả tối đa. Công ty VietWeb rất hân hạnh đem đến cho quý vị dịch vụ quảng cáo Google web quần áo với những tính năng nổi bật nhất.

Tại sao doanh nghiệp nên thiết kế website bất động sản?

Thiết kế website bất động sản là giải pháp toàn vẹn giúp công ty, doanh nghiệp phát triển kinh doanh bất động sản ngày một lớn mạnh. Website bất động sản không chỉ là bộ mặt của doanh nghiệp mà nó còn là một sàn giao dịch bất động sản online thân thiện, đẳng cấp nhất. website bất động sản chuyên nghiệp

Cách thiết kế website sàn giao dịch tiền điện tử USTRADE & FOREX

Tiền điện tử gần đây đã làm rung chuyển thế giới. Có người khai thác tiền điện tử, có người thì bắt đầu phát triển các ứng dụng dựa trên blockchain và nhiều người tham gia vào cuộc đua ICO. Còn VietWeb chúng tôi nghĩ về cách thiết kế trang web trao đổi bitcoin cho riêng bạn.

Thiết kế website spa, thẩm mỹ viện chuyên nghiệp

Dịch vụ thiết kế website spa, thẩm mỹ viện của chúng tôi không chỉ giúp bạn tạo nên một hình ảnh thương hiệu ấn tượng với khách hàng mà còn giúp tiếp cận gần hơn với khách hàng tiềm năng và tăng doanh thu hàng tháng cho trung tâm của bạn.


Ý kiến khách hàng

Sau bao lần thiết kế Website tại các đơn vị khác không vừa ý vì không làm được chức năng đặt hàng và giao nhận hàng cho tôi. Tôi tìm đến VietWeb làm việc trực tiếp CEO VietWeb, tôi rất ưng ý vì bạn ấy rất nhiệt tình tư vấn cho tôi. Kỹ thuật VietWeb chăm sóc tôi rất tận tình làm website để tôi đi vào hoạt động trong 5 năm qua. Cảm ơn các bạn!

Mr Huy

Anh Huy - CEO DichVuGiaoHang

Tôi rất hài lòng về website vinanails.com. Anh giám đốc rất tâm huyết với nghề và kỹ thuật hỗ trợ tôi làm chức năng dự án khó đặt lịch làm nails, làm ứng dụng app Android và IOS tốt. Website của tôi giờ đã đi vào hoạt động và mang lại nhiều giá trị cho công ty của tôi. Tôi đã mở rộng chi nhánh và luôn nhờ công ty hỗ trợ để nâng cấp Website.

Mr Lâm

Mr Lâm - CEO VinaNails

Tôi cho nhân viên phụ trách làm việc với VietWeb, nhưng khá là ưng ý về tác phong làm việc của các bạn, rất chuẩn tiến độ KPI như bên Nhật. Các bạn kỹ thuật support cho nhân sự bên tôi nhiệt tình từ nâng cấp chức năng hướng dẫn cho nhân sự khi tôi thay đổi nhân sự phụ trách. Tôi công nhận rằng đây là một công ty uy tín để cho tôi hợp tác.

Mr Việt

Mr Việt - CEO Tập đoàn Goovet

Tôi cảm nhận được website mình phát triển sau khi VietWeb thiết kế và SEO website lên top Google cho tôi, công việc kinh doanh của tôi dần ổn định và phát triển hơn ngày trước. Trên internet có rất nhiều công ty thiết kế website, nhưng tôi thực sự đánh giá cao về công ty bạn vì sự chuyên nghiệp và mang lại giá trị cho khách hàng.

Mr Việt

Mr Hoàng - CEO Biến tần HDETECH

Tôi rất hài lòng về website vinanails.com. Anh giám đốc rất tâm huyết với nghề và kỹ thuật hỗ trợ tôi làm chức năng dự án khó đặt lịch làm nails, làm ứng dụng app Android và IOS tốt. Website của tôi giờ đã đi vào hoạt động và mang lại nhiều giá trị cho công ty của tôi. Tôi đã mở rộng chi nhánh và luôn nhờ công ty hỗ trợ để nâng cấp Website.

Mr Lâm

Mr Lâm - CEO VinaNails

Tôi cho nhân viên phụ trách làm việc với VietWeb, nhưng khá là ưng ý về tác phong làm việc của các bạn, rất chuẩn tiến độ KPI như bên Nhật. Các bạn kỹ thuật support cho nhân sự bên tôi nhiệt tình từ nâng cấp chức năng hướng dẫn cho nhân sự khi tôi thay đổi nhân sự phụ trách. Tôi công nhận rằng đây là một công ty uy tín để cho tôi hợp tác.

Mr Việt

Mr Việt - CEO Tập đoàn Goovet

Zalo Call/Chat: 0915 406 986 (24/7)