Thiết kế phần mềm website thi trắc nghiệm online

Thi trắc nghiệm trực tuyến khá quen thuộc với giáo viên và học sinh trong những năm gần đây thông qua các cuộc thi Giải Toán trên internet, thi Tiếng Anh trên internet được bộ giáo dục phát động. Hay qua các trang mạng dạy luyện thi online như hocmai, moon, tuyensinh247,... thậm chí các trang thi trắc nghiệm trức tuyến online do giáo viên tự phất triển.


 • Lượt xem: 9908 (View) | Ngày tạo 2021-09-29 09:18:02
 • Ðánh giá: 1 11 21 31 41 5(5 sao 1 đánh giá)

1 - Quản lý ngân hàng câu hỏi

 

 • Hỗ trợ nhiều dạng câu hỏi: lựa chọn, đa lựa chọn, phân loại, đối sánh, sắp thứ tự, điền khuyết, điền giá trị, tự luận trả lời bằng bài viết, tự luận trả lời bằng ghi âm.
 • Hỗ trợ câu hỏi tự do và câu hỏi theo nhóm.
 • Hỗ trợ hình ảnh, âm thanh, video trong nội dung câu hỏi và nhóm câu hỏi.
 • Hỗ trợ công thức toán học theo chuẩn LATEX và ASCIIMath. Biên soạn biểu thức toán học một cách trực quan.
 • Có thể xác định điểm và độ khó cho từng câu hỏi.
 • Có thể nhập lời giải cho các câu hỏi.
 • Có thể cấu trúc các phần kiến thức của môn học.
 • Có thể cấu trúc các phần thi.
 • Tổ chức các câu hỏi theo kho.
 • Quản lý kho dễ dàng.
 • Cho chuyển câu hỏi và nhóm câu hỏi từ kho này sang kho khác.
 • Phân quyền biên soạn ngân hàng đối với từng giảng viên.
 • Biên soạn câu hỏi một cách dễ dàng và hiệu quả trên môi trường webdoc (tựa word nhưng trên môi trường web) với định dạng đánh dấu hoặc các bảng nhập liệu được định sẵn. Có thể định dạng, chèn hình ảnh, tạo liên kết, gắn video, …
 • Có thể nhập hàng loạt câu hỏi đã được biên tập trong Words (theo định dạng đánh dấu hoặc bảng định sẵn) bằng thao tác copy paste đơn giản.
 • Cho phép upload ảnh hàng loạt.
 • Kiểm soát định dạng ảnh, audio, video được upload.
 • Cho xem trước thể hiện của câu hỏi trong đề thi và bài thi khi đang biên soạn câu hỏi.Thống kê trả lời theo câu hỏi, kho câu hỏi, khối kiến thức, phần thi.
 • Có thể chia sẻ ngân hàng câu hỏi để nhiều người cùng khai thác (cùng biên soạn, tham khảo hoặc tạo đề thi).
 • Có thể quản lý ngân hàng câu hỏi ở chế độ mật. Ở chế độ này, người nhập câu hỏi không được biết đáp án, người nhập đáp án không được biết nội dung câu hỏi, người nhập sử dụng mã bí mật để lấy quyền nhập.

2 - Quản lý đề thi

 

 

 

 • Có thể cấu trúc đề thi bằng các khung đề thi, sử dụng khung/ma trận đề thi để ra đề thi.
 • Tạo đề thi nhanh chóng và dễ dàng. Có thể kiểm soát mức độ trùng lặp giữa các đề gốc.
 • Cho xem nội dung ma trận đề khi tạo đề.
 • Có thể phân phối nội dung đề thi bằng cách chỉ định số câu hỏi được lấy ra từ từng kho. Thứ tự các câu, nhóm câu và thứ tự các phương án trong mỗi câu thuộc đề thi được hoán vị ngẫu nhiên. Các câu thuộc một nhóm được đảo vị trí trong nhóm hay không tùy thuộc vào thuộc tính của nhóm là được/không được đảo thứ tự các câu trong nhóm.
 • Đề thi có thể có nhiều phần thi. Có thể chỉ định thời gian làm bài cho từng phần thi.
 • Đề thi với các phần thi lựa chọn và phần thi bắt buộc.
 • Có thể ra đề chỉ bao gồm câu tự luận, chỉ bao gồm câu trắc nghiệm, chỉ bao gồm câu lựa chọn ¼, hoặc bao gồm tất cả loại câu.
 • Có thể tạo đề thi có độ khó, dễ khác nhau.
 • Có thể bổ sung "Hướng dẫn làm bài thi" và "Hướng dẫn làm phần thi" vào đề thi.
 • Thống kê số lượng phương án đúng cho mỗi đề thi.
 • Cho sửa câu hỏi trên đề gốc và tham chiếu câu hỏi từ đề chính thức đến đề gốc.
 • Đề thi được sử dụng cho cả hai hình thức thi: trên máy và trên giấy.
 • Giữ đề thi bí mật cho đến thời điểm thi.
 • Cho in đề thi để phục vụ hình thức thi trên giấy.
 • Thống kê sử dụng đề thi làm căn cứ đánh giá mức độ phù hợp của đề thi và từng câu hỏi.
 • Đề thi khi đã được sử dụng để thi được lưu cố định phục vụ cho truy cập sau này.
 • Xuất (export) và nhập (import) đề thi.

3 - Thi trực tuyến

 

 

 

 • Thí sinh làm bài thi trên giao diện của trình quyệt web; hệ thống tự động tính thời gian và ngừng cho thí sinh làm bài khi hết thời gian làm bài.
 • Hàng trăm thí sinh có thể thi đồng thời.
 • Có nhiều chế độ kiểm soát thời gian làm bài của thí sinh: Kiểm soát thời gian cho từng phần thi, kiểm soát tổng thời gian bài thi.
 • Bài thi với các phần thi lựa chọn và phần thi bắt buộc.
 • Giao diện làm bài thi được thiết kế tiện dụng, cho phép thí sinh bao quát được bài thi và dễ dàng đánh dấu/lựa chọn các phương án.
 • Cho phép thí sinh "Thử tai nghe" và "Thử microphone" trước khi làm bài thi có nghe, nói.
 • Hiển thị ảnh chân dung của thí sinh trên giao diện làm bài.
 • Cho đính kèm tệp khi trả lời câu tự luận.
 • Có thể thêm mới, thay đổi, hủy bỏ các ngôn ngữ trên giao diện làm bài thi, thí sinh có thể tự do lựa chọn ngôn ngữ trên giao diện.
 • Chấm và hiển thị kết quả làm bài của thí sinh ngay sau khi hết giờ hoặc thí sinh làm xong và nạp bài.
 • Cho phép thí sinh xem lời giải sau khi nộp bài hoặc không.
 • Tự động phát hiện mất kết nối server và thông báo cho thí sinh.
 • Tự động lưu bài làm của thí sinh.
 • Có thể phục hồi sau các sự cố như mất điện, mất kết nối mạng … Tính an toàn và độ tin cậy cao. Trong trường hợp có sự cố, sau khi được khắc phục, thí sinh có thể tiếp tục làm bài thi của mình ở trạng thái trước lúc xảy ra sự cố.
 • Phát hiện và ngăn chặn thí sinh gian lận.
 • Có thể cho thi thử bên cạnh thi thật.
 • Xem lại lịch sử thi.

4 - Giám sát thi

 • Giám sát phòng thi.
 • Theo dõi và thống kê trạng thái làm bài, tình trạng kết nối server của thí sinh.
 • Theo dõi và tổng hợp phòng thi.
 • Xử lý triệt để thí sinh vi phạm quy chế thi.
 • Xem, in bảng điểm phòng thi.
 • Xem, in phiếu ghi nhận bài làm và bài làm của thí sinh thuộc phòng thi.

5 - Quản lý thi

 

 • Tạo đợt thi, lập danh sách thí sinh dự thi. Cho chọn thí sinh từ các nhóm tài khoản hoặc nhập trực tiếp danh sách thí sinh vào ca thi và copy danh sách thí sinh từ các chương trình khác như Word, Excel ...In danh sách thí sinh dự thi và thẻ dự thi.
 • Cho phép nhận danh sách thi sẵn có (ví dụ, từ các phần mềm quản lý đào tạo) và giữ nguyên danh sách (không thay đổi thứ tự).
 • Hỗ trợ nhiều chế độ thay đổi mật khẩu thí sinh trước khi in thẻ dự thi.
 • Cập nhật ảnh chân dung của thí sinh.
 • Chọn đề thi gốc, sinh đề thi chính thức cho các thí sinh (đối với thi trực tuyến).
 • Có thể tách vai trò gán đề thi với vai trò thiết lập ca thi.
 • Phân công cán bộ coi thi.
 • Xem, in phiếu thông tin dành cho cán bộ coi thi.
 • Phân công chấm tự luận.Thống kê phân công và theo dõi chấm tự luận.
 • Lọc số phách/bài luận chưa được phân công người chấm hoặc người chấm chưa cho điểm.
 • Theo dõi và thống kê trạng thái làm bài của thí sinh, theo dõi và tổng hợp phòng thi.
 • Có thể thêm thời gian bù giờ làm bài cho thí sinh.
 • Tự động ghép/hồi phách sau khi chấm tự luận.
 • Nhận chuỗi phương án trả lời của thí sinh từ kết quả nhận dạng phiếu trả lời (đối với thi trên giấy). Nhận và quản lý tập trung các phiếu trả lời (đối với thi trên giấy) phục vụ cho tra cứu.
 • Lập, in bảng điểm.
 • Xem, in phiếu chấm điểm và bài làm của thí sinh.
 • Có thể tùy biến công thức quy đổi điểm thi một cách linh hoạt.
 • Có thể tùy biến công thức phân loại điểm thi một cách linh hoạt.
 • Cho tự định nghĩa và sử dụng các templates cho headers và footers của bài thi, bảng điểm, ..
 • Mỗi danh sách (thí sinh, bảng điểm, ...) được cung cấp 2 views, trong đó 1 view cho thao tác, view còn lại cho in. Ở view cho in có thể thay đổi đầu đề và chân đề danh sách.
 • Thống kê điểm, hiển thị kết quả thống kê dạng biểu đồ trực quan.
 • Thống kê trả lời của thí sinh. Thống kê được số lần mỗi câu hỏi đã được sử dụng và số lần lựa chọn từng phương án của thí sinh để có căn cứ đánh giá nội dung câu hỏi đã phù hợp hay chưa.
 • Xuất (export) và nhập (import) ca thi.

 

6 - Luyện thi

 

 

 

 • Quản trị hệ thống có thể bật/tắt phân hệ Luyện thi có thu phí.
 • Quản trị hệ thống có thể chỉ định những bài thi được sử dụng cho mục đích ôn luyện và có thể định giá cho các bài thi này. Bài thi ôn luyện có thể có phí hoặc miễn phí.
 • Tặng tiền khi thí sinh đăng ký tài khoản.
 • Quản trị hệ thống có thể nạp tiền cho thí sinh.
 • Người dùng là khách có quyền đăng ký tài khoản thí sinh để luyện thi.
 • Thí sinh xem danh sách và biết giá của từng bài thi ôn luyện.
 • Thí sinh được mở ví điện tử trong hệ thống và có thể nạp tiền bằng các kênh thanh toán trực tuyến (vd. NgânLượng.vn).
 • Thí sinh có thể mua các bài thi có phí để luyện thi.
 • Thí sinh có thể xem lại lịch sử các giao dịch nạp tiền và thanh toán tiền từ ví điện tử, biết số dư trong ví điện tử.
 • Lịch sử luyện thi của thí sinh được bao gồm trong lịch sử thi của thí sinh.
 • Trong kênh thanh toán trực tuyến, quản trị hệ thống có thể thống kê thu nhập.

 

7 - Chấm tự luận

 

 • Tự động đánh phách và cho người chấm xem duyệt các số phách được phân công chấm.
 • Xem bài làm (text và audio), nội dung câu hỏi, đáp án, thang điểm và hướng dẫn chấm đối với từng số phách.
 • Cho điểm đánh giá bài làm tự luận.

8 - Quản lý hệ thống

 

 • Cập nhật thông tin về đơn vị đào tạo, năm và kỳ học hiện tại.
 • Cập nhật các danh mục môn học, giáo viên, lớp học, học viên.
 • Toàn bộ giảng viên, học viên được cấp tài khoản riêng với mật khẩu được mã hóa an toàn. Cho đặt lại mật khẩu giảng viên khi cần thiết. Có thể cấp quyền cho giảng viên tự khôi phục mật khẩu.
 • Có thể nhập hàng loạt học viên trong một danh sách để tiết kiệm thời gian nhập danh mục.
 • Cho đặt lại mật khẩu cán bộ trong trường hợp cán bộ quên mật khẩu.
 • Phân quyền biên tập và khai thác ngân hàng câu hỏi.
 • Cho phép tách media ra nhiều servers khác giúp tăng hiệu năng hoạt động của hệ thống.
 • Cấp hoặc thu quyền quản trị viên thứ cấp cho cán bộ.
 • Sao lưu và khôi phục dữ liệu.

 

9 - Chung

 

 • Hỗ trợ giao diện đa ngôn ngữ.
 • Chạy trên mọi trình duyệt hiện có.
 • Có các cơ chế kiểm soát an ninh chặt chẽ đảm bảo hệ thống chạy an toàn. Có khả năng phát hiện các tấn công nhằm vào ứng dụng.
 • Ghi nhật ký sử dụng của người dùng.
 • Triển khai trên LAN, WAN hoặc Internet.

 

10 - Phạm vi ứng dụng

 

 • Tất cả các cơ sở đào tạo, sát hạch giáo dục.
 • Cá nhân có nhu cầu làm ngân hàng đề thi.

 

11 - Công nghệ

 

 • Ngôn ngữ lập trình: ASP.NET C#.
 • Hệ điều hành: Windows Server 2008 trở lên.
 • Hệ QT CSDL: MS SQL Server 2005 trở lên.

 

 

12 - Kết luận

 

 • Trước khi quyết định tạo trang trắc nghiệm trực tuyến các bạn nên cân nhắc kỹ đồng thời có kế hoạch định hướng phát triển website của mình rõ ràng. Không nên làm theo phong trào rồi bỏ ngõ. Bởi vì tạo trang website bao giờ cũng tốn time, sức lực và kinh phí ban đầu. Nếu bạn có kế hoạch định hướng tốt bạn sẽ tìm ra nguồn thu để bù vào chi phí thậm chí có thêm thu nhập từ website của mình thông qua việc thu phí học viên.

Mong các bạn sớm có quyết định cho mình!


 • VietAds

  VietWeb gửi lời cảm ơn tới quý khách hàng đã luôn tin dùng dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp suốt chặng đường >8 năm vừa qua!

 • Công Ty Thiết Kế Website Chuyên Nghiệp Việt WebBài viết liên quan
Thiết kế web ảnh viện áo cưới đẹp, chuẩn SEO

Bạn đang muốn tìm một dịch vụ thiết kế web ảnh viện áo cưới chuyên nghiệp để có thể giúp studio của bạn được nhiều khách hàng biết đến. Hãy liên hệ với công ty VietWeb, chúng tôi sẽ khiến website studio của bạn đẹp lung linh và thu hút được nhiều cô dâu, chú rể lựa chọn sử dụng dịch vụ.

Toàn tập hướng dẫn cách tạo và sử dụng Zalo Official Account?

Zalo Official Account (Zalo OA) là trang thông tin chính thức của doanh nghiệp, nhãn hàng, tổ chức và cộng đồng trên Zalo, với mục đích tương tác, kết nối, truyền tải thông tin, và mang lại giá trị cho người dùng Zalo. Sau đây VietWeb sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Zalo Official Account.

Thiết kế website bán hàng bằng PHP

Bạn muốn tự xây dựng một website bán hàng của riêng mình nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu và bằng cách nào? Thiết kế website bán hàng bằng PHP hiện đang là ngôn ngữ lập trình được sử dụng nhiều nhất trên thế giới.

Giải pháp thiết kế website chuẩn SEO tại VietWeb như thế nào ?

Sau khi thiết kế website thì việc SEO web vô cùng quan trọng , vậy giải pháp thiết kế website chuẩn SEO tại VietWeb như thế nào ? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết.

Nên chọn dịch vụ SEO tổng thể hay SEO từ khóa?

Một đơn vị nếu có nhu cầu làm SEO thì cần phải xác định rõ ràng lộ trình và phương thức tiến hành chiến thuật SEO vì hiện nay có hai hướng Seo phổ biến nhất là SEO tổng thể và SEO từ khóa. Vậy nên chọn dịch vụ SEO tổng thể hay SEO từ khóa tốt hơn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kĩ càng về 2 lĩnh vực này cũng như ưu điểm, hình thức của nó có gì giống và khác nhau.

Mạng Internet là gì? Làm thế nào để truy cập Internet nhanh?

Mạng internet thật kỳ diệu và dễ dàng khám phá bằng máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh. Dưới đây là một số mẹo để bắt đầu.

Quảng cáo Google web quần áo hiệu quả

Quảng cáo Google (hay còn gọi Google Ads) đang được cá nhân, doanh nghiệp web quần áo sử dụng để việc kinh doanh trực tuyến nhanh và đạt hiệu quả tối đa. Công ty VietWeb rất hân hạnh đem đến cho quý vị dịch vụ quảng cáo Google web quần áo với những tính năng nổi bật nhất.

Tại sao doanh nghiệp nên thiết kế website bất động sản?

Thiết kế website bất động sản là giải pháp toàn vẹn giúp công ty, doanh nghiệp phát triển kinh doanh bất động sản ngày một lớn mạnh. Website bất động sản không chỉ là bộ mặt của doanh nghiệp mà nó còn là một sàn giao dịch bất động sản online thân thiện, đẳng cấp nhất. website bất động sản chuyên nghiệp

Cách thiết kế website sàn giao dịch tiền điện tử USTRADE & FOREX

Tiền điện tử gần đây đã làm rung chuyển thế giới. Có người khai thác tiền điện tử, có người thì bắt đầu phát triển các ứng dụng dựa trên blockchain và nhiều người tham gia vào cuộc đua ICO. Còn VietWeb chúng tôi nghĩ về cách thiết kế trang web trao đổi bitcoin cho riêng bạn.

Thiết kế website spa, thẩm mỹ viện chuyên nghiệp

Dịch vụ thiết kế website spa, thẩm mỹ viện của chúng tôi không chỉ giúp bạn tạo nên một hình ảnh thương hiệu ấn tượng với khách hàng mà còn giúp tiếp cận gần hơn với khách hàng tiềm năng và tăng doanh thu hàng tháng cho trung tâm của bạn.


Ý kiến khách hàng

Sau bao lần thiết kế Website tại các đơn vị khác không vừa ý vì không làm được chức năng đặt hàng và giao nhận hàng cho tôi. Tôi tìm đến VietWeb làm việc trực tiếp CEO VietWeb, tôi rất ưng ý vì bạn ấy rất nhiệt tình tư vấn cho tôi. Kỹ thuật VietWeb chăm sóc tôi rất tận tình làm website để tôi đi vào hoạt động trong 5 năm qua. Cảm ơn các bạn!

Mr Huy

Anh Huy - CEO DichVuGiaoHang

Tôi rất hài lòng về website vinanails.com. Anh giám đốc rất tâm huyết với nghề và kỹ thuật hỗ trợ tôi làm chức năng dự án khó đặt lịch làm nails, làm ứng dụng app Android và IOS tốt. Website của tôi giờ đã đi vào hoạt động và mang lại nhiều giá trị cho công ty của tôi. Tôi đã mở rộng chi nhánh và luôn nhờ công ty hỗ trợ để nâng cấp Website.

Mr Lâm

Mr Lâm - CEO VinaNails

Tôi cho nhân viên phụ trách làm việc với VietWeb, nhưng khá là ưng ý về tác phong làm việc của các bạn, rất chuẩn tiến độ KPI như bên Nhật. Các bạn kỹ thuật support cho nhân sự bên tôi nhiệt tình từ nâng cấp chức năng hướng dẫn cho nhân sự khi tôi thay đổi nhân sự phụ trách. Tôi công nhận rằng đây là một công ty uy tín để cho tôi hợp tác.

Mr Việt

Mr Việt - CEO Tập đoàn Goovet

Tôi cảm nhận được website mình phát triển sau khi VietWeb thiết kế và SEO website lên top Google cho tôi, công việc kinh doanh của tôi dần ổn định và phát triển hơn ngày trước. Trên internet có rất nhiều công ty thiết kế website, nhưng tôi thực sự đánh giá cao về công ty bạn vì sự chuyên nghiệp và mang lại giá trị cho khách hàng.

Mr Việt

Mr Hoàng - CEO Biến tần HDETECH

Tôi rất hài lòng về website vinanails.com. Anh giám đốc rất tâm huyết với nghề và kỹ thuật hỗ trợ tôi làm chức năng dự án khó đặt lịch làm nails, làm ứng dụng app Android và IOS tốt. Website của tôi giờ đã đi vào hoạt động và mang lại nhiều giá trị cho công ty của tôi. Tôi đã mở rộng chi nhánh và luôn nhờ công ty hỗ trợ để nâng cấp Website.

Mr Lâm

Mr Lâm - CEO VinaNails

Tôi cho nhân viên phụ trách làm việc với VietWeb, nhưng khá là ưng ý về tác phong làm việc của các bạn, rất chuẩn tiến độ KPI như bên Nhật. Các bạn kỹ thuật support cho nhân sự bên tôi nhiệt tình từ nâng cấp chức năng hướng dẫn cho nhân sự khi tôi thay đổi nhân sự phụ trách. Tôi công nhận rằng đây là một công ty uy tín để cho tôi hợp tác.

Mr Việt

Mr Việt - CEO Tập đoàn Goovet

Zalo Call/Chat: 0915 406 986 (24/7)