Tôi có thể sử dụng tên miền, hosting cũ cho website mới được không?


  • Lượt xem: 607 (View) | Ngày tạo 2020-07-31 15:21:55
  • Ðánh giá: 1 11 21 31 41 5(5 sao 1 đánh giá)
MỤC LỤC BÀI VIẾT [HIỆN]
  • Trả lời: Được bạn nhé, công ty uploads code website lên hosting của bạn và cấu hình tên miền về hosting đó để website mới của bạn hoạt động.Bài viết liên quan

Hotline: 0915.406.986 (24/7)